• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Św. Antoniego
    KRS 0000100192

Prowadzone działania
Prowadzenie kuchni dla ubogich, z której korzysta codziennie około 100 osób.
Pomoc bieżąca-interwencje, zapomogi, punkt wydawania odzieży, paczki żywnościowe na święta,(dla 100 osób) pomoc psychologiczna, duchowa.
Organizowanie kolonii dla dzieci (corocznie od 10 lat), na które wyjeżdza około 40 podopiecznych rocznie-realizacja programów profilaktycznych, przeciwalkoholowych oraz przeciwnarkotykowych.
Pomoc Polakom na Wschodzie-dwa razy do roku transporty darów (żywność,pomoc rzeczowa) wysyłane są na Białoruś, Ukrainę.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.