• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Abstynenckie "Nowe Życie"
    KRS 0000100552

Misja
1. Promowanie postaw społecznych wpływajacych na zycie w przeszłości i zachowanie zdrowia.
2. Profilaktyka, akcje informacyjne, edukacyjne, głównie wśród młodzieży.

Prowadzone działania
1. Pomaganie trzeźwiejącym alkoholikom, prowadzenie dla nich punktu konsultacyjnego, grup wsparcia.
2. Spotkania z psychologiem, osobą duchowną.
3. Pomoc rodzinom, współuzależnionym, grupy wsparcia dla dzieci alkoholików.
4. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.