• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Osób Specjalnej Troski "Troska"
    KRS 0000100708

Misja
Celem Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc na rzecz zdrowia i szczęścia dzieci i osób specjalnej troski ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób pozostających pod opieką Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Łodzi i jego oddziałów przy ulicy Piotrkowskiej 121 poprzez działanie w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i opieki społecznej, rehabilitacji tych dzieci i osób.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Obecnie organizujemy wyjazd naszych podopiecznych do Zakopanego. Podczas wakacji duża grupa naszych podopiecznych wyjechała na turnus rehabilitacyjny. Zorganizowaliśmy paczki świąteczne i wspólną wieczerzę wigilijną dla wszystkich członków Stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.