• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
    KRS 0000101309

Prowadzone działania
Celem Fundacji jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów. Od 1990 roku zginęło w wyniku agresji przestępców i wszelkiego rodzaju wypadków w czasie służby, ponad 90 funkcjonariuszy. Za tą liczbą kryją się tragedie osobiste i materialne rodzin, które pozbawione zostały opieki, a często jedynych żywicieli. Sytuacja finansowa niektórych rodzin jest bardzo zła. Najczęściej giną młodzi wiekiem i stażem pracy policjanci.
Organizacja zbiera środki finansowe na kontynuowanie edukacji przez dzieci zmarłych funkcjonariuszy, opiekę zdrowotną, wakacje dla dzieci oraz świadczy pomoc rzeczową.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.