• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lions Club Kraków Stare Miasto
    KRS 0000101426

Celem działania Lions Club jest:
- niesienie pomocy potrzebującym
- propagowanie zasad uczciwego, zgodnego z zasadami społecznymi życia i działalności zawodowej
- integracja członków Klubu poprzez systematyczne spotkania.

Prowadzone działania:
Klub opiekuje się wybranym Domem Dziecka dążąc do poprawy warunków życia zamieszkujących go dzieci.
Z pozyskiwanych funduszy corocznie funduje polisy ubezpieczeniowe dla kolejnych dzieci. Polisy te stanowią zabezpieczenie i pomoc w początkowym okresie samodzielnego życia, po uzyskaniu pełnoletniości i konieczności opuszczenia Domu Dziecka.
Wspieramy materialnie Zespół Szkół Specjalnych w Nowej Hucie oraz
fundujemy stypendia naukowe dla młodzieży wybitnie uzdolnionej będącej w trudnej sytuacji materialnej.

W okresie świątecznym oraz z okazji Dnia Dziecka dla wszystkich dzieci Klub przygotowuje paczki i upominki, za zgromadzone w wyniku akcji charytatywnych środki. Pomaga w poprawie wyposażenia Domu w specjalistyczne pracownie, sale rekreacyjne itp.

Oprócz działań charytatywnych, na comiesięcznych spotkaniach klubowych organizowane są ciekawe wykłady i prelekcje przygotowywane przez wybitnych naukowców, którzy są członkami Klubu. Wykłady te poruszają ważkie problemy z zakresu nauki, medycyny, wiedzy, kultury i sztuki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.