• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Microfinance Centre"
    KRS 0000101471

Fundacja Microfinance Centre jest organizacją o charakterze członkowskim oraz instytucją szkoleniowo-konsultingową. Misją Fundacji jest promowanie silnego rozwoju i samowystarczalnego sektora mikrofinansowego w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw w celu:
-zwiększenia dostępu do usług finansowych; wspierania rozwoju przedsiębiorczości
-tworzenia nowych miejsc pracy oraz poprawy warunków życia i stworzenia szansy ekonomicznej dla osób o niskich dochodach
w zakresie mikrofinansów
-działalność badawcza i lobbingowa

Prowadzone działania:
- działalność szkoleniowo-konsultingowa
- działalność badawcza
- działalność prawno-lobbingowa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.