• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Społeczny Fundusz "Ludzi Dobrej Woli"
    KRS 0000101525

Celem Stowarzyszenia jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy osobom, rodzicom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych problemów, szeroko pojęta działalność charytatywna, kształtowanie postaw społecznych, w tym bezpośredniego uczestnictwa w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.