• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja dla Szpitala Specjalistycznego Św. Zofii w Warszawie
    KRS 0000101727

Prowadzone działania
Naszym celem jest gromadzenie środków rzeczowych i finansowych dla optymalizacji funkcjonowania i rozwoju szpitala św. Zofii w W-wie.
Upowszechniamy wiedzę medyczną z zakresu położnictwa i ginekologii oraz neonatologii, promujemy nowoczesne metody profilaktyki i leczenia. Organizujemy i finansujemy szkolenia, sympozja i konferencje w celu podnoszenia kwalifikacji medycznych pracowników szpitala.
Rozwijamy kontakty z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami, środowiskami i szkołami medycznymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.