• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej - CIS
    KRS 0000101748

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS prowadzi Biuro Porad Obywatelskich. Biuro Porad Obywatelskich jest pozarządową, niezależną instytucją udzielającą bezpłatnych i poufnych porad osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej.
Nasze hasło to: "Obywatele pomagają obywatelom być obywatelami".
Problemy są nieodłącznym elementem życia każdego człowieka. Jednakże jakość życia i optymalne funkcjonowanie zależy od możliwości i umiejętności pokonywania tych problemów. Niezbędnym do tego warunkiem jest posiadanie informacji o możliwościach, prawach i zasobach instytucjonalnych. Biuro Porad Obywatelskich powstało po to, aby takich informacji udzielać.
Szczególnie w obecnej, skomplikowanej i zmieniającej się sytuacji (transformacja ustrojowa, wstąpienie do Unii Europejskiej, niestabilność i mnogość uregulowań prawnych) istnienie Biur Porad Obywatelskich wydaje się niezbędne.
Chcemy, aby możliwość korzystania z zagwarantowanych praw była powszechna, nie tylko dla wybranych grup społecznych czy uzależniona od możliwości finansowych obywateli.
Biuro Porad Obywatelskich jest miejscem, do którego mogą zgłaszać się osoby, które znalazły się w trudnej dla siebie sytuacji życiowej i poszukują rozwiązania problemu.

Zakres problemów, zgłaszanych do BPO jest bardzo szeroki:sprawy mieszkaniowe, rodzinne, dotyczące postępowania w urzędzie, świadczeń i zasiłków, zatrudnienia, własności i inne.

Nasze usługi są:
- bezpłatne
- poufne
- bezstronne
- świadczone przez profesjonalnie przygotowanych doradców.

Doradcy BPO udzielają informacji i porad o:
- Sposobach i możliwościach rozwiązania problemów
- Przysługujących uprawnieniach
- Procedurach załatwienia sprawy
- Specjalistycznych instytucjach pomocnych w rozwiązaniu problemu.

Doradca BPO wysłuchuje, diagnozuje problem, wskazuje możliwości jego rozwiązania, konsekwencje wynikające z podjęcia określonych działań. Doradca wspiera w dążeniu do pokonania trudności.

Porady udzielane są w oparciu o stale aktualizowany system informacyjny, którego integralną częścią są akty prawne.

Staramy się wskazywać jak najwięcej możliwości rozwiązania problemu, ale decyzja o sposobie działania należy do osoby zainteresowanej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.