• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Transplantacji Szpiku u Dzieci
    KRS 0000102034

Prowadzone działania:
1. Stowarzyszenie ma na celu stworzyć warunki do całodobowej opieki rodziców w szpitalu przy dziecku z chorobą nowotworową. Planujemy wybudowanie nowych oddziałów onkologicznych, które spełnią wymogi najnowocześniejszego leczenia oraz zapewnią godne i bezpieczne warunki dla małych pacjentów i ich opiekunów.
2. wynajęcie i utrzymywanie mieszkania w pobliżu Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu, które to mieszkanie spełniało by rolę hostelu dla rodziców dzieci leczonych w Oddziale Transplantacji Szpiku.
3. poradnictwo i szkolenia dla rodziców dzieci kierowanych do transplantacji szpiku, w tym opracowanie materiałów informacyjnych i tworzenie warunków do wymiany doświadczeń między rodzicami.
4. pomoc dzieciom po transplantacji szpiku i ich rodzicom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
5. promowanie w społeczeństwie obiektywnej wiedzy o wskazaniach do transplantacji szpiku, skuteczności tej metody leczenia, możliwościach jej zastosowania w kraju, zasadach kierowania do transplantacji oraz o zasadach jej finansowania.
6. wspieranie ustawicznego szkolenia lekarzy, pielęgniarek, biotechnologów i innego personelu medycznego zatrudnionego w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Oddziale Instytutu Pediatrii UM w celu zapewnienia profesjonalnej opieki medycznej na najwyższym poziomie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.