• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Oratorium Świętokrzyskie Świętego Jana Bosko w Kielcach
    KRS 0000102124

Misja
Wspomaganie młodych ludzi w ich rozwoju, tak by stali się uczciwymi obywatelami i dobrymi chrześcijanami.

Prowadzone działania
Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego. Prowadzenie kół zainteresowań (plastyka, teatr, turystyka, taniec, sport) oraz spotkań warsztatowych, biblioteki i kawiarni. Redagowanie i wydawanie miesięcznika "Orator Świętokrzyski". Prowadzenie formacji wolontariuszy oraz autorskiego programu profilaktycznego "Bardziej być".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.