• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Żoliborzan
    KRS 0000102333

Misja:
1. Pielęgnacja patriotycznych i społecznych tradycji Żoliborza.
2. Rozwój Żoliborza i poprawa warunków życia mieszkańców.
3. Ochrona unikalnych wartości zabytkowych i przyrodniczych Żoliborza.

Prowadzone działania:
1. Wydawanie bezpłatnego pisma "Nasz Żoliborz" rozprowadzanego wśród mieszkańców Dzielnicy.
2. Inicjatywy na rzecz zachowania wyjątkowego układu urbanistycznego Żoliborza oraz wspieranie dobrych praktyk architektonicznych (Nagroda im. Barbary i Stanisława Brukalskich dla najlepszej inwestycji budowlanej Żoliborza).
3. Organizowanie mieszkańców Dzielnicy w ważnych sprawach Żoliborza (np. przejście dla pieszych przy Urzędzie Dzielnicy, tranzyt na ul. Czarnieckiego, ograniczenie solenia).
4. Apele i interwencje w sprawie zieleni na terenie Dzielnicy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.