• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Centrum Twórczości Narodowej
    KRS 0000102389

Misja
Poprzez programy kulturalne pomagać dzieciom i młodzieży, szczególnie tym znajdującym się w trudnej sytuacji ze względów ekonomicznych, zdrowotnych czy społecznych. Obecnie zbieramy środki na pomoc dzieciom ulicy z Bytomia tzn. ciepłe posiłki, nauka tańca, języka angielskiego, pomoc psychologiczna.

Prowadzone działania
CTN działa szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży defaworyzowanej oraz na rzecz promocji utalentowanych twórców kultury.
Swoją misję realizujemy w ramach programów "Dobra Szkoła", "Breakdance", Spoko Dzieciak, Domy Naszych Dzieciaków.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.