• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej
    KRS 0000102679

Misja:
Działanie na rzecz członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin w zakresie poprawy komfortu życia poprzez inicjowanie zbiórek publicznych, organizację imprez, wystaw, plenerów, turniejów sportowych i rekreacyjnych oraz doraźną pomoc dla chorych i niepełnosprawnych.

Cele:
1. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych i gospodarczych służących rozwojowi Gminy Granowo.
2. Integracja ludzi, instytucji i organizacji działających na terenie Gminy Granowo.
3. Propagowanie i upowszechnianie wiedzy o tradycjach, kulturze i zabytkach.

Prowadzone działania:
1. Zbiórki publiczne na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.
2. Planujemy ufundowanie stypendium (1 lub więcej), w zależności od ilości zebranych środków) dla młodzieży uczącej się w szkołach ponad gimnazjalnych i wyższych, z rodzin ubogich.
3. Wspieranie prac samorządu lokalnego w dziedzinie organizacji imprez masowych - rekreacyjnych, sportowych, okolicznościowych.
4. Realizacja projektów w ramach PROW w zakresie kultury, rekreacji i sportu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.