• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Opieki Paliatywnej im. Janiny Różyckiej
    KRS 0000102768

Misja:
Opieka paliatywna ma na celu aktywne, oparte na współczuciu dla chorego i zrozumieniu jego potrzeb roztoczenie płaszcza (z greckiego — palium) holistycznych działań, chroniących cierpiącego chorego i jego udręczoną rodzinę, zapewniających poprawę życia i godne umieranie. Holistyczna opieka i leczenie paliatywne mają na celu uwzględnienie potrzeb somatycznych, psychicznych, socjalnych i duchowych chorych oraz wsparcie dla rodzin, również w okresie osierocenia. Towarzystwo Opieki Paliatywnej respektuje prawo do życia w obliczu zbliżającej się śmierci, jest przeciwne eutanazji, nie popiera jednak działań zmierzających do przedłużenia gasnącego życia za wszelką cenę.

Prowadzone działania:
Całodobowa opieka nad chorymi umierającymi w stacjonarnym hospicjum.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.