• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne
    KRS 0000103054

Misja:
Wspieranie inicjatyw indywidualnych oraz zbiorowych na rzecz kultury w Wielkopolsce.
integrowanie społeczności regionu wokół wartości kulturowych wnoszonych przez Wielkopolskę do dorobku ogólnokrajowego.
regionalna edukacja kulturalna oraz promowanie kultury Wielkopolski w kraju i za granicą.
wyzwalanie aktywności społeczności lokalnych na rzecz rozwoju kultury.
reprezentowanie ruchu regionalnych stowarzyszeń kultury w Wielkopolsce wobec władz państwowych i samorządowych.

Prowadzone działania:
Wydawanie kwartalnika "Przegląd Wielkopolski".
Prowadzenie archiwum dokumentującego działalność regionalnych stowarzyszeń kulturalnych w Wielkopolsce.
Organizowanie konferencji, wystaw oraz konkursów na temat inicjatyw kulturalnych, w szczególności w środowiskach lokalnych i adresowanych do młodzieży.
Współpraca z władzami samorządowymi, prasą lokalną oraz instytucjami nauki i kultury.
Współpraca z Instytutem Wielkopolskim.
Organizowanie sesji naukowych i popularnonaukowych, w tym Wielkopolskiej Konferencji Kulturalnej.
Przyznawanie dorocznej "Nagrody Głównej WTK" za wybitne osiągnięcia i zasługi dla kultury Wielkopolski.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.