• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Przystań"
    KRS 0000103973

Misja
Pomoc rodzinom zagrożonym zagrożeniem i uzależnionym od alkoholu, szczególnie dzieciom.
Pomoc ludziom ubogim i samotnym, chorym.
Praca z młodzieżą ze szkół średnich - organizacja i wspólne spędzanie wolnego czasu w świetlicy socjoterapeutycznej przy pracy z podopiecznymi.

Prowadzone działania
Doraźna pomoc materialna dla rodzin objętych programem.
Socjoterapia dzieci będących pod opieką świetlicy.
Czynności związane ze zorganizowaniem planowego wypoczynku dzieci poza miastem (kwesta itp.).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.