• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole
    KRS 0000103990

Misja
Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole jest pozarządową organizacją społeczną działającą na rzecz oświaty, jest ruchem społecznym wspierającym działalność szkół dla zapewnienia im lepszych warunków wychowania i kształcenia dzieci, dążeniu do tego aby wszystkie dzieci miały równe szanse edukacyjne ograniczone tylko uzdolnieniami i pracowitością, a nie zamożnością rodziców.

Prowadzone działania
Program działalności Klubu Przodujących Szkół ma na celu upowszechnienie dorobku dydaktyczno - wychowawczego szkół i ich nowatorskich rozwiązań pedagogicznych. W Klubie działa 164 szkół.
Organizowanie tematycznych warsztatów dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Organizowanie plenerów malarskich dla uzdolnionej plastycznie młodzieży z prezentacją prac na wystawach w czasie ogólnopolskich Targów Edukacyjnych w Warszawie.
Zadanie "Książki dla bibliotek szkolnych" - nieodpłatne przekazywanie do bibliotek lektur, czasopism naukowych, literatury dla młodych itp.
Organizowanie obozów dla młodzieży, nauczycieli oraz spotkań dotyczących Unii Europejskiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.