• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Serce"
    KRS 0000104379

Misja
Udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom upośledzonym umysłowo i fizycznie oraz ich rodzicom z terenu Częstochowy i okolic.

Prowadzone działania
Prowadzenie szeroko pojętej rehabilitacji dzieci rodzin zrzeszonych. Organizowanie szkoleń dla rodziców w zakresie określonych metod rewalidacji, rehabilitacji i reedukacji dziecka. Organizowanie spotkań ze specjalistami z kraju i zagranicy. Pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego i koniecznych pomocy reedukacyjnych. Organizowanie form letniego bądź zimowego wypoczynku dla rodzin zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Współpraca z organizacjami rodziców o podobnym charakterze w kraju i za granicą. Zajęcia plastyczne, muzyczne, turnusy rehabilitacyjne, integracja z młodzieżą gimnazjalną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.