• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo im. Edyty Stein
    KRS 0000104536

Misja
- Dialog chrześcijańsko - judaistyczny
- Pojednanie polsko - niemieckie
- Upamiętnianie osoby i dzieł Edyty Stein
- Prowadzenie DOMU EDYTY STEIN - Centrum Dialogu Kulturowego

Prowadzone działania
Rodzaje programów:
- Kursy językowe:
- animacja językowa dla dzieci,
- kursy tandemowe dla animatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży i studentów),
- Historia i Pamięć
- wykłady w Salonie Edyty Stein,
- wystawy ("Narodowy socjalizm i ruch oporu we Wrocławiu 1933-45", "Biała Róża", "Sudety - Kraina której nie ma", "Ślady pamięci - żydowskie cmentarze we Wrocławiu")
- Budowa społeczeństwa obywatelskiego
- polsko-niemiecko-ukraiński Obóz Letni 2006
- wymiany polsko-niemiecko-izraelskie "Sprawiedliwi wśród Narodów Świata"
- Spotkania literackie
- "Transitraum Deutsch - Literatura i kultura w dobie międzynarodowej"
- Warsztaty i odczyty literackie ("Polsko-Niemiecki Weekend Literacki")
- Imprezy kulturalne i projekty z partnerami lokalnymi (wystawy fotograficzne)
- Piwnica Kulturalna (pomieszczenia na projekty młodzieżowe)

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.