• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Pomorskie Stowarzyszenie Promocji Nauki
    KRS 0000104625

Prowadzimy Ośrodek Akademicki Rejs - akademik i centrum kultury. Miesięczne pracujemy z ok. 800-1000 osobami.

Tutoring.
Kursy integralne.
Rozwój osobisty.
Wyjazdy międzynarodowe.
Promocja młodych w Szczecinie.

Nasza działalność to:
- inicjowanie i wspieranie działalności edukacyjnej oraz działalności kulturalnej,
- wspieranie aktywności naukowej,
- wspieranie przygotowania zawodowego,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
- szerzenie zdrowych wzorów wychowawczych,
- wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i inicjatywy,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- propagowanie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój kultury demokracji,
- działanie na rzecz integracji europejskiej, oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- promocja i organizacja wolontariatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.