• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyrzeczu
    KRS 0000104704

Misja:
Ochrona przeciwpożarowa, likwidacja zagrożeń ekologicznych.
Udział w akcjach ratowniczych.
Szkolenie członków.
Pomoc ofiarom wypadków i katastrof.
Organizowanie drużyn młodzieżowych.
Działalność kulturalno-oświatowa.

Prowadzone działania:
Ochrona przeciwpożarowa na wsi.
Propagowanie wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców
Międzyrzecza, a szczególnie wśród młodzieży.
Organizacja eliminacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej.
Szkolenia i ćwiczenia zespołów ratowniczych.
Organizowanie młodzieżowych drużyn pożarniczych.
Współpraca ze strażakami z Czech.
Pomoc ofiarom wypadków.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.