• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu
    KRS 0000105808

Misja:
- rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po leczeniu raka piersi;
- szkolenie ochotniczek;
- odwiedzanie kobiet w szpitalu po zabiegu związanym z leczeniem raka piersi;
- prowadzenie grup wsparcia;
- edukacja dotycząca raka piersi ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży ostatnich klas liceów.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie zatrudnia 3 rehabilitantów, którzy posiadają certyfikaty upoważniający do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych dla kobiet po leczeniu raka piersi. Z masażu korzystają wszystkie chętne członkinie Stowarzyszenia (około 60 osób). Członkinie korzystają również z zajęć na basenie 10 razy w miesiącu.
Dwa razy w tygodniu odbywają się z profesjonalistą zajęcia z rehabilitacji fizycznej z uwzględnieniem ćwiczeń z odciążeniem (członkinie Stowarzyszenia).
Raz na miesiąc członkinie Stowarzyszenia uczestniczą w 2 godz. zajęciach z terapeutą psychologiem.
Stowarzyszenie posiada ogólnodostępny sprzęt rehabilitacyjny tj. AQVAVIBRON, fotel masujący, rower stacjonarny, steper.
Zajęcia terapeutyczne odbywają się cały rok z dwumiesięczną przerwą wakacyjną.
Edukacja młodzieży w zakresie samobadania piersi i wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia. Wykłady obejmują wszystkie ostatnie klasy Liceów Kołobrzeskich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.