• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie dla Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń"
    KRS 0000105985

Misja
Rehabilitacja zawodowa i społeczna uczestników WTZ.
Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem .

Prowadzone działania
Prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Popularyzacja i uczestnictwo w zawodach sportowych z młodzieżą o podobnym profilu działania. Organizowanie olimpiad komputerowych dla osób niepełnosprawnych z młodzieżą zaprzyjaźnionych warsztatów, organizowanie kilkudniowych wycieczek turystycznych na terenie kraju. Bieżąca pomoc osobom niepełnosprawnym w rozwiązywaniu problemów życiowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.