• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rada Polek
    KRS 0000106832

Misja : prowadzimy działalność charytatywną, edukacyjną i kulturalną
Niesiemy szeroko pojętą pomoc społeczną, w szczególności pomagamy niepełnosprawnym dorosłym i dzieciom.
Zaopatrujemy w sprzęt medyczny ośrodki rehabilitacyjne.
Niesiemy pomoc w uzyskiwaniu wyższych kwalifikacji dla nauczycieli języka angielskiego ze szkół spoza Warszawy (z małych miejscowości).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.