• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Żyć Godnie" w Zalutyniu
    KRS 0000106913

Misja
Działania na rzecz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu.

Prowadzone działania
Pozyskiwanie środków na remonty i bazę lokalową.
Organizacja imprez.
Organizacja turnusu rehabilitacyjnego.
Organizacja pracy społecznej i wolontariatu na rzecz Ośrodka.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.