• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Oratorium im. Jana Pawła II
    KRS 0000107034

Misja
Oratorium jest ośrodkiem wychowawczym, którego celem działania jest prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej, oświatowo-wychowawczej, charytatywno-opiekuńczej i rekreacyjno-turystycznej w środowisku dzieci i młodzieży szczególnie potrzebujących oraz chorych i niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
Świetlica, turnieje, zimowiska, wakacje.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.