• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością "Przystań" im. Jana Pawła II w Tymbarku
    KRS 0000107255

Misją stowarzyszenia jest niesienie wielostronnej, stałej pomocy osobom z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom. Dążymy do poprawy jakości ich życia, wierząc w nieograniczone możliwości natury i człowieka, które staramy się jak najlepiej wykorzystać. Pełni miłości i zrozumienia dla drugiego człowieka, poprzez podejmowane działania budzimy nadzieję na lepsze jutro, na coraz pełniejsze uczestniczenie osób z niepełnosprawnością we wszystkich obszarach życia.

Te trzy – wiara, nadzieja i miłość wyznaczają naszą drogę: wiara pozwala pokonywać przeszkody i wierzyć w drugiego człowieka, nadzieja to siła skłaniająca do wysiłku by osiągnąć cel, naszą miłość wyrażamy w działaniu dla dobra drugiego człowieka, to ono jest sensem i treścią naszego istnienia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.