• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie
    KRS 0000108052

Celem Koła jest:
1) szkolenie kadr przewodnickich,
2) ochrona środowiska naturalnego w górach Polski,
3) propagowanie krajoznawstwa,
4) popularyzowanie różnych form turystyki górskiej,
5) inne zadania zgodne z działalnością pożytku publicznego.

Koło realizuje swoje cele poprzez:
1) organizację i prowadzenie kursów przewodnickich,
2) organizację i obsługę górskich imprez turystycznych w kraju i za granicą,
3) organizację różnego rodzaju przedsięwzięć w zakresie szkolenia turystycznego, turystyki górskiej, krajoznawstwa i ochrony przyrody.
4) inne działania służące realizacji celów statutowych wymienionych w Art.2 ust.1.

Koło opiera swą działalność na społecznej pracy swoich członków.

Źródłem licznych imprez organizowanych przez Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie jest chęć dzielenia się górskimi doświadczeniami i fascynacjami. Koło istnieje już ponad 50 lat, a różnorakie formy działalności przyciągają wciąż nowe osoby pragnące odkrywać dla siebie góry. Dzięki temu Koło staje ciągle przed nowymi wyzwaniami pozostając jednocześnie wierne tradycjom.
Nasze imprezy organizowane są dla wszystkich tych, którzy chcą miło spędzić czas, aktywnie wypocząć i dobrze się bawić.
Obozy i rajdy SKPB to okazja, by poznać ciekawych ludzi, pobawić się w czołg, słonia i zwałkę, by spać na sianie, w schroniskach, w bacówkach i pod namiotami, by gotować na ogniskach, odkrywać wielowymiarowość krzala i nieskończoność jarów i by dowiedzieć się, co przyniosła przeszłość tym, co zamieszkiwali Beskid Niski i Bieszczady (choć nie tylko).
Realizację tych zamierzeń umożliwiają między innym dwie edycje studenckich rajdów: Ogólnopolski Rajd Beskid Niski i Bieszczadzki Rajd Studencki Połoniny.
Rajd Beskid Niski odbywa się na przełomie kwietnia i maja i obejmuje swoim zasięgiem teren polskiego i słowackiego Beskidu Niskiego. Jest to największy rajd organizowany przez SKPB, nie tylko w skali Koła, ale i całego kraju. Uczestniczy w nim około 300 osób z całej Polski i wciąż jeszcze zdarzają się trasy, przez które przewija się po 50 osób.
Czas Połonin przypada na koniec września. Choć dziś nie bierze w nich udziału (jak niegdyś) dwa tysiące studentów, to ciągle cieszą się popularnością. Na rajd Połoniny przyjeżdża około 150 osób, które przemierzają bardziej lub mniej uczęszczane szlaki i bezdroża polskich, słowackich i ukraińskich Bieszczadów.
Uwieńczeniem każdej edycji rajdu jest Ześrodkowanie, czyli spotkanie wszystkich tras. Ześrodkowania co roku odbywają się w innym miejscu i zapewniają atrakcje zarówno dla ciała, jak i dla ducha. Są okazją nie tylko do wypicia herbaty, zjedzenia zupy czy gluta, ale i do wspólnej zabawy, udziału w konkursach (z nagrodami oczywiście!), posiedzenia przy ognisku, śpiewów i spotkań ze starymi znajomymi.
Jesienią, na przełomie października i listopada organizowany jest od 1960 roku, Złaz Kampinoski SKPB im. A. Harskiego. Jest to jednodniowa impreza będąca połączeniem spaceru po Puszczy Kampinoskiej z wieczornym ogniskiem i śpiewankami.
Innym przejawem działalności Koła jest organizowana od kilku lat Akcja Lato. W jej ramach proponujemy co roku studentom i licealistom około dziesięciu obozów wędrownych na terenie całych Karpat (i nie tylko). Do tej pory zapraszaliśmy już do odwiedzenia gór rumuńskich i ukraińskich, Pirenejów, Alp Julijskich, Niżnych Tatr itp.
Kolejną imprezą o zasięgu ogólnopolskim organizowaną przez Koło są Manewry SKPB, organizowana od 2011 roku impreza na orientację, następca organizowanych wcześniej Górskich Ekstremalnych Zawodów na Orientację (GEZnO). W kilku kategoriach startuje w nich rokrocznie w sumie prawie pięciuset miłośników chodzenia w terenie z mapą i kompasem.
Dla tych, którzy pragną zgłębiać tajemnicę gór, przypiąć do piersi małą trójkątną blachę i prowadzić innych w góry - organizujemy co roku Kurs Przewodnicki. Kurs to nie tylko nauka i nie tylko zabawa. To cykl zajęć teoretycznych i praktycznych, możliwość poznania gór i siebie od nieco innej strony, to zdobywanie wiedzy i nowych doświadczeń, poznawanie interesujących ludzi i przede wszystkim liczne wyjazdy w góry.
Możecie też liczyć, że od czasu do czasu zaprosimy Was na śpiewanki, ciekawe slajdowiska, pozawakacyjne obozy górskie, wyjazdy weekendowe (w trakcie roku akademickiego) czy autokarówki.
Pozostaje już tylko dodać: Pojedź z nami w góry! Zapraszamy!

A oto spis imprez, które organizujemy:
Imprezy organizowane cyklicznie:
- Kurs Przewodnicki - zapisy w październiku
- Złaz Kampinoski im. A. Harskiego - początek listopada
- Manewry SKPB - listopad
- Rajd Beskidzki Trakt - rajd dla licealistów, trasy w ramach Rajdu Beskid Niski
- Rajd Beskid Niski - przełom kwietnia i maja
- Akcja Lato - wakacje letnie
- Rajd Połoniny - koniec września
Imprezy niecykliczne:
- Śpiewanki
- Pozawakacyjne obozy górskie
- Wyjazdy weekendowe - w trakcie roku akademickiego
- Autokarówki

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.