• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne
    KRS 0000108594

Misja
Celem Towarzystwa jest upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki, popularyzacja wiedzy o fotografii, rozwijanie umiejętności i inspirowanie członków oraz innych zainteresowanych osób do twórczych działań w zakresie fotografii:
- prowadzenie stałej, otwartej i nieodpłatnej dla zwiedzających Galerii i w jej ramach prezentowanie wystaw fotograficznych twórców polskich i zagranicznych;
- organizowanie comiesięcznych konkursów fotograficznych adresowanych do osób, które amatorsko zajmują się fotografowaniem, pełniących przy tym rolę dydaktyczną poprzez publiczną ocenę wszystkich zgłaszanych prac oraz jawny wybór zwycięzców przez jurorów; organizowanie konkursów fotograficznych skierowanych do wybranych grup społecznych;
- organizowanie otwartych spotkań z autorami połączonych z pokazami zdjęć lub slajdów, organizowanie spotkań dyskusyjnych, seminariów, warsztatów, pokazów i kursów w zakresie sztuki i techniki fotograficznej oraz prowadzenia ogólnodostępnego poradnictwa w tej dziedzinie; prowadzenie stałej, dostępnej dla chętnych czytelni książek, informatorów i czasopism o tematyce fotograficznej, w tym nieodpłatne udostępnianie katalogów i broszur poświęconych prezentowanym wystawom i innym wydarzeniom fotograficznym;
- wydawanie informatorów, katalogów i folderów poświęconych eksponowanym wystawom i innym wydarzeniom fotograficznym;
- organizowanie wycieczek i plenerów fotograficznych;
- wspieranie i współorganizowanie festiwali, przeglądów i innych tego rodzaju projektów, przedsięwzięć i wydarzeń.

Prowadzone działania
Aktualnie Towarzystwo średnio co dwa tygodnie organizuje wernisaż nowej wystawy fotograficznej, które to wystawy mogą oglądać bezpłatnie wszyscy mieszkańcy naszego miasta, a także goście i turyści.
Organizujemy również otwarte dla wszystkich pokazy slajdów.
Co miesiąc odbywa się otwarty konkurs fotograficzny "Fotografia Miesiąca", w którym może wziąć udział każdy fotografujący. Jury tego konkursu obraduje w obecności autorów przekazując uwagi i komentarze oraz nagradzając najlepsze prace.
W 2006 r. przygotowaliśmy m.in. dwa projekty fotograficzne do zaprezentowania dorobku twórczego naszego Towarzystwa za granicą: we Włoszech i na Międzynarodowym Fotofestiwalu w Czechach.
W 2007 roku przygotowujemy cykl wystaw fotograficznych w związku z 50. rokiem działalności naszej Galerii Fotografii.

Inne działania:
Współorganizowanie przedsięwzięć dla grup społecznych potrzebujących wsparcia (np. konkurs fotograficzny dla osób bezdomnych, konkurs i wystawa zdjęć autorów niepełnosprawnych, zbiórka sprzętu dla koła fotograficznego w schronisku dla bezdomnych, wystawa dokumentująca życie domów dziecka, i innych objętych opieką klubów Rotary itp.).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.