• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Lions Club Gdańsk Neptun
    KRS 0000108782

Misja
Zgodnie z naszą działalnością statutową finansujemy obozy i kolonie dla dzieci niepełnosprawnych, jesteśmy współorganizatorami imprez Mikołajowych i Gwiazdkowych dla dzieci, dokonujemy zakupu obiadów dla dzieci ze szkół podstawowych w Sopocie i Gdyni, udzielane jest wsparcie finansowe osobom indywidualnym oraz stowarzyszeniom zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi. Jedną z większych akcji było pokrycie kosztów prac modernizacyjnych w ośrodku kolonijnym w Raduniu. Rozpatrywana jest możliwość zakupienia tego ośrodka, jako stałego miejsca organizacji letnich obozów dla dzieci niepełnosprawnych. Pewną odrębną sprawą jest udzielanie wsparcia finansowego sybirakom z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Członkowie klubu wręczają osobiście zapomogę i składają okolicznościowe życzenia. Są to bardzo wzruszające wizyty, a nazwane zostały kiedyś żywą lekcją historii.

Poza formalnymi zebraniami klubowymi do pewnej tradycji weszły też spotkania towarzyskie, w których uświetnieniu ważną rolę spełniają nasze żony. Te towarzyskie imprezy - Sylwester, Andrzejki, śledź, przejęcie obowiązków przez kolejnego prezydenta oraz inne - zbliżyły nas bardzo i pozwoliły lepiej wzajemnie się poznać i owocują w życiu klubowym, zawodowym oraz osobistym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.