• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
    KRS 0000110993

Stowarzyszenie działa na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo. Szczególną opieką objęci są uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kątach Wrocławskich.

Stowarzyszenie prowadzi projekty:
- integracyjny projekt „Pociąg Przyjaźni”,
- „Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”,
- „Pobudzanie i rozwijanie aktywności dzieci oraz kultywowanie i promowanie tradycji ludowych poprzez naukę tańca ludowego zakup strojów ludowych dla dziecięcego zespołu ludowego”,
- „Rozwijamy swoje zasoby”,
- „Podajmy dłoń uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich”.

Stowarzyszenie finansuje dla uczniów SOSW w Kątach Wrocławskich wycieczki, konkursy, imprezy szkolne oraz spotkania dla uczniów i ich rodziców w klubie wsparcia "Biedronka".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.