• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział Wojewódzki w Rzeszowie
    KRS 0000111407

Misja
Integracja środowiska prawniczego rozumiana jako integracja różnych korporacji.

Prowadzone działania
1. Organizacja corocznych zjazdów w formie Dni Prawniczych - panele metodyczne dotyczące różnych dziedzin prawa,
2. Krzewienie i popularyzowanie prawa,
3. Konferencje, kursy szkolenia,
4. Doroczne warsztaty artystyczne dla prawników,
5. Działalność sportowo-turystyczna.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.