• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Oświaty i Wychowania "Bono Juventutis"
    KRS 0000112478

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!

Misja
Działalność edukacyjna i wychowawcza.

Prowadzone działania
Wspomaganie realizacji zadań Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. ks. Piotra Skargi.


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.