• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie - Klub Kobiet Po Mastektomii "Amazonki" przy Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie
    KRS 0000112999

Misja:
Niesienie pomocy psycho-fizycznej kobietom przed i po zabiegu operacyjnym.
Informowanie o możliwościach rehabilitacyjnych po zabiegu.
Podnoszenie sprawności fizycznej po zabiegu.
Wymiana doświadczeń między członkiniami.
Prowadzenie działalności informacyjnej związanej z powrotem do pełnowartościowego życia.
Spotkania dyskusyjne z prelegentami dotyczące opieki zdrowotnej.

Prowadzone działania:
Amputacja piersi u kobiet powoduje dotkliwe dolegliwości ręki po stronie operowanej; bóle łopatki, barku, obrzęki i przykurcze oraz duży uraz psychiczny. Aby pomóc kobietom pokonać powyższe dolegliwości kierujemy do nich nasze działania tj. zespołowa gimnastyka z użyciem sprzętu, automasaż itp. Gimnastyka indywidualna - masaż ręczny i pneumatyczny kończyny po stronie operowanej, zajęcia z psychologiem. Działaniem naszym obejmujemy zarówno członkinie naszego Stowarzyszenia jak również te, które nie są członkami a będą chciały uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych.
Angażujemy doświadczoną i sprawdzoną kadrę tj. psychologa i rehabilitanta, których zatrudniamy w miarę posiadanych środków finansowych.
Stowarzyszenie organizuje" Marsz Różowej Wstążeczki", konferencje poświęcone tematyce pro-zdrowotnej, współpracujemy z personelem szpitala oddziału onkologicznego w Brzozowie odwiedzamy kobiety po amputacji piersi - zaopatrujemy je w broszurki oraz materiały filmowe jak należy postępować z ręką po stronie operowanej po wyjściu ze szpitala. Zapraszamy kobiety do naszego stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.