• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
    KRS 0000113420

Misja
1. Działania na rzecz integracji środowiska.
2. Pomoc przy zapewnianiu potrzeb socjalnych potrzebującym członkom organizacji.
3. Kształtowanie postaw patriotycznych, idea budowania odpowiedzialności za ojczyznę.

Prowadzone działania
Światowy Związek Żołnierzy AK liczy 30 tysięcy członków. Prowadzi działalność wydawniczą, współpracuje z historykami przy opracowaniach historycznych dotyczących losów organizacji. Wydaje biuletyn informacyjny dla członków wzorem czasów z II wojny światowej. Z inicjatywy Związku postawiono przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej pomnik Podziemnego Państwa Polskiego, także pomnik Generała Grota- Roweckiego, pomnik Generała Okulickiego w Bochnii
(rok 2000).Organizacja ponadto zainicjowała powstanie wielu tablic pamiątkowych związanych z upamiętnieniem bohaterskich wydarzeń wojennych, opiekuje się tymi tablicami. Członkowie organizacji uczestniczą w uroczystościach patriotycznych w kraju i za granicą, starając się ukierunkować młodzież na realizacje postaw patriotycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.