• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej im. L.A. Helców
    KRS 0000113535

Misja
Niesienie pomocy w zabezpieczeniu utrzymania Domu, a także polepszenia warunków bytowych i zdrowotnych jego mieszkańców.

Prowadzone działania
Pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na poprawę warunków bytowych mieszkańców Domu. Finansowanie zakupów odpowiedniego sprzętu, leków, wyposażenia obiektu i jego unowocześnienia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.