• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lions Club Warszawa Nike
    KRS 0000113550

Misja
Niesienie pomocy potrzebującym, a przede wszystkim dzieciom specjalnej troski, niewidomym, uzdolnionym muzycznie i artystycznie.

Prowadzone działania
Klub działa na rzecz Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowcu, która została zalana podczas powodzi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.