• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy
    KRS 0000114542

Misja:
Organizowanie wsparcia i pomocy materialno-bytowej środowiskom Polonijnym za granicą wschodnią, działalność na rzecz tych środowisk, podtrzymywanie tradycji narodowych, podtrzymywanie kontaktów informacyjnych i kulturalnych z ośrodkami w Polsce i za granicą, rozwijanie bliższych kontaktów między Polakami a przedstawicielami różnych narodowości.
Praca ukierunkowana jest głownie na pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Wspieramy przedszkola i szkoły aby mogły podnosić poziom nauczania. Niesiemy pomoc parafiom i kościołom które remontowane albo budowane są w bardzo trudnych warunkach. Prowadzimy zbiórki darów zgodnie z potrzebami naszych rodaków na Wschodzie. Organizujemy wyjazdy charytatywne średnio 8 do 12 rocznie , w czasie których uczestnicy poznają sytuację na odwiedzanych terenach i przekazywane są potrzebne dary. Przyjmujemy grupy młodzieży na pobyty turystyczne i szkoleniowe.
Pomagamy studentom pochodzenia polskiego z krakowskich uczelni w ich trudnej sytuacji bytowej.

Prowadzone działania:
Program zadań na 2012r. obejmuje organizację 12 wyjazdów charytatywnych według przygotowanych programów i tras (Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, Mołdawia, Syberia). Przygotowuje się zaopatrzenie tych wyjazdów.
Planuje się zaproszenie do Krakowa kilku grup młodzieży ze Wschodu, co zależy od uzyskania i zebrania funduszy na ten cel.
Konieczna jest pomoc w organizacji drużyn harcerskich na Ukrainie (rejon Tarnopola).
Obejmuje się opieką studentów ze Wschodu będących w trudnej sytuacji materialnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.