• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych "Razem do Celu"
    KRS 0000114587

Misja
Pomoc pedagogiczna i psychologiczna dzieciom słabowidzącym.
Poszukiwanie ludzi dobrej woli do współpracy na rzecza dzieci słabo widzących i niewidomych.
Opieka nad ośrodkiem dla dzieci słabo widzących i niewidomych, który prowadzi szkołę podstawową, gimnazjum, liceum, szkołę zawodową, internat i stołówkę.

Prowadzone działania
Działamy na rzecz dzieci słabo widzących i niewidomych. Opiekujemy się Ośrodkiem, który prowadzi szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę zawodową, internat i stołówkę.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.