• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Razem"
    KRS 0000114639

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi niepełnosprawnych, poprzez spotkania integracyjne, zajęcia sportowe, rekreacyjne i artystyczne, wycieczki, zapewnienie dowozu do Ośrodka w Bielsku, w którym prowadzone są dzienne zajęcia terapeutyczne. A także pomóc rodziną tych osób poprzez szkolenia, spotkania z psychologiem, a także spotkania w Ośrodku Rehablitacyjno-Szkoleniowym pozwalające na wymianę doświadczeń.
Naszym głównym celem jest budowa domu z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej wraz z mieszkaniami chronionymi - chcemy zapewnić możliwość uczestniczenia w takich zajęciach wszystkim tym osobą, które ciągle nie mają takiej możliwości, a także zapewnić miejsce do godnego życia osobą niepełnosprawnym, które np. z powodu śmierci rodziców zostaną pozostawione bez dachu nad głową.

Prowadzone działania:
- od 1997 prowadzimy dowóz młodzieży niepełnosprawnej z Bielska-Białej do Centrum - ośrodka w którym prowadzone są zajęcia terapeutyczne
- organizujemy:
a) turnusy rehabilitacyjne,
b) zajęcia i warsztaty artystyczne, kulturalne, sportowe, terapeutyczne m.in. w ramach działalności Klub Miłośników Sportu, Przyrody i Rekreacji,
c) warsztaty z psychologiem,
c) wycieczki krajoznawcze i obozy,
d) doroczne duże imprezy integracyjne jak Majówka i Kociołek Beskidzki na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego w Bestwinie - angażujące społeczność lokalną, podczas których odbywają się zawody sportowe, występy artystyczne,
e) imprezy okolicznościowe takie jak mikołajki, spotkania noworoczne, imprezy sportowe pod hasłem "Osoby niepełnosprawne w akcji" oraz "Integracyjny piknik sportowy" i kulturalne jak mini festiwal "Niedoceniani".

Współpracujemy z różnymi stowarzyszeniami na terenie Bielska-Białej m.in. Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "ADA", Stowarzyszeniem "Serce dla serca", Bielskim Stowarzyszeniem "Teatr Grodzki" oraz Jednostkami Samorządu Terytorialnego jak: Urząd Miasta Bielsko-Biała, Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Gminy Bestwina, Starostwo Powiatowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.