• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Studenci dla Wolnego Tybetu
    KRS 0000114698

Stowarzyszenie Studenci dla Wolnego Tybetu jest organizacją non-profit, której celami statutowymi są:
-szerzenie wiedzy o kulturze, historii i sytuacji Tybetu
-wspieranie działań na rzecz przestrzegania praw człowieka
-szeroko rozumiana działalność charytatywna na rzecz ubogich i potrzebujących
-edukacja ekologiczna i popieranie działalności na rzecz dzikiej przyrody.

Naszą misją jest wspieranie dążeń narodu tybetańskiego w jego walce o wolność. W swojej działalności kierujemy się zasadą niestosowania przemocy. Pragniemy wspierać inicjatywy duchowego i politycznego przywódcy, laureata pokojowej nagrody Nobla, XIV Dalajlamy, których celem jest zachowanie i rozwój tożsamości oraz dziedzictwa kulturowego Tybetu.

Organizacja prowadzi aktualnie trzy główne stałe programy:
- "Niewidzialne kajdany": Pomoc dla byłych więźniów politycznych i rodzin skazanych w Tybecie
- "Nasiona przyszłości" - edukacja w Tybecie (wparcie dla szkoły w Tybecie)
- Klinika Stomatologiczna Bencien (opieka nad Kliniką Stomatologiczną w Katmandu).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.