• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Paczkowie
    KRS 0000116168

Głównym zadaniem Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych jest prowadzenie szkół niepublicznych w Paczkowie: Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszeniowego, Stowarzyszeniowego Technikum, Stowarzyszeniowego Liceum Ogólnokształcącego. Jest to zadanie odpowiedzialne, wymagające od Zarządu SIL wiele pracy, interwencji w ważnych dla szkół sprawach, a przede wszystkim zrozumienia problemów szkół i ścisłej współpracy z dyrekcją oraz rodzicami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.