• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza
    KRS 0000116200

Misja:
Wszechstronna pomoc LO im. A. Mickiewicza w Górze. Organizowanie zajęć rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych. Materialne wspieranie klas autorskich. Współpraca ze środowiskami naukowymi w zakresie rozwijania zainteresowań młodzieży. Fundowanie stypendiów naukowych dla najzdolniejszych uczniów. Dofinansowanie remontu szkoły.

Prowadzone działania:
Przekazywanie środków finansowych na uzupełnienie księgozbioru bibliotecznego oraz na zakup pomocy naukowych w gabinetach przedmiotowych. Nagradzanie wyróżniających się uczniów, olimpijczyków i autorów najlepszych prac maturalnych.
Organizowanie imprez takich jak jarmark górowski. Realizowanie zadań publicznych w zakresie ekologii oraz promocji powiatu. Udzielanie pomocy finansowej uczniom poprzez przydzielanie stypendiów. Organizowanie imprez kulturalnych, zjazdy koleżeńskie itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.