• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierania Onkologii Unicorn
    KRS 0000118043

Misja
1) ochrona i promocja zdrowia w zakresie onkologii oraz wspomaganie działalności leczniczej i diagnostycznej;
2) pomoc osobom niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób, których niepełnosprawność wynika z chorób onkologicznych;
2) nauka i edukacja w zakresie onkologii oraz samokształcenia członków Stowarzyszenia;
3) działalność charytatywna w zakresie udzielania wsparcia chorym onkologicznie i ich rodzinom;
4) promocja i organizacja wolontariatu w zakresie szkolenia wolontariuszy i koordynacji ich pracy;

Prowadzone działania
Zapraszamy osoby chore na nowotwory oraz ich bliskich, a także wszystkich tych, którzy pragną poszerzać swą wiedzę z zakresu pomocy osobom chorym, na wyjazdowe warsztaty psychoedukacyjne oparte na terapii Simontonowskiej.

Osobom chorym proponujemy także ZAJĘCIA REHABILITACYJNE (joga, pływanie), indywidualną TERAPIĘ PSYCHOLOGICZNĄ, WARSZTATY TERAPII TAŃCEM I RUCHEM oraz TERAPIĘ POPRZEZ SZTUKĘ (muzykoterapia, arteterapia).

Jesteśmy źródłem INFORMACJI na temat dostępnego leczenia onkologicznego (poradnie, szpitale, specjaliści), stowarzyszeń samopomocowych, tematycznych portali internetowych, możliwości rehabilitacji. Oferujemy KONSULTACJE SPECJALISTÓW (onkologa, dietetyka, doradcy zawodowego).

Pod skrzydłami Unicornu działa KLUB PACJENTA, w ramach którego co tydzień odbywają się zajęcia integracyjne i kulturalne, będące okazją do tworzenia się serdecznych więzi pomiędzy uczestnikami spotkań.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.