• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wielkopolskie Towarzystwo Edukacyjno-Kulturalne
    KRS 0000119620

Misja:
Pomoc rodzicom w wychowywaniu dzieci.
Kształtowanie liderów.
Prowadzenie akademika, stwarzającego dobre warunki do nauki.
Edukacja i wspieranie rozwoju dorosłych.
Organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych i sportowych.

Prowadzone działania:
Prowadzimy akademik dla studentów (12 miejsc).
Organizujemy dla nich i wraz z nimi ciekawe spotkania (kultura, sport, biznes, nauka).
Prowadzimy kursy skutecznej nauki dla licealistów (20 osób).
Przy Ośrodku Kulturalnym SOŁEK, funkcjonuje Klub zajęć pozalekcyjnych dla chłopców w wieku 10 - 17 lat (dwie grupy wiekowe: podstawówka i gimnazjum).
Organizujemy spotkania i kursy formacyjne dla młodzieży i dorosłych; kształcenie liderów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.