• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Dysleksji Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Specjalnymi Trudnościami w Uczeniu Się, Oddział w Łodzi
    KRS 0000119698

Misja:
Pomoc uczniom, rodzicom i nauczycielom w tematyce dysleksja. Pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami szkolnymi.

Prowadzone działania:
1. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z dysleksją.
2. Konsultacje, spotkania dla rodziców uczniów z dysleksją.
3. Kolonie terapeutyczne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
4. Szkolenia dla profesjonalistów (psychologów, pedagogów i nauczycieli).
5. Akcja "szkoła przyjazna uczniom z dysleksją" - patronat honorowy Wojewody Łódzkiego, Prezydenta łodzi, Kuratora Oświaty.
6. Organizacja co roku Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.
7. Działania zmierzające do poprawy sytuacji uczniów z dysleksją (inicjatywy dot. zmian w przepisach prawnych, organizacji opieki w szkole).
8. Konkursy promujące talenty uczniów z dysleksją ("I ty możesz zostać Andersenem", "Bezbłędny dyslektyk", "Porusz umysł", "Wiem, umiem, potrafię")
9. Publikacje dot. specyficznych trudności w uczeniu się.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.