• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Niemodlińskie Stowarzyszenie Dobroczynne "Nadzieja"
    KRS 0000120009

Prowadzone działania
Stowarzyszenie "Nadzieja" pragnie służyć osobom zagubionym w treściach i wartościach życia, ale chce też nieść pomoc ubogim, którym los nie szczędzi chorób, życiowych klęsk i tym, którym wystarczy dać tylko mały promyczek nadziei i dobroci.

Wierzymy, że znajdziemy przyjaciół wśród ludzi, którym los był łaskawszy i którzy mają w swoich sercach wiele dobroci i miłości dla innych. Nie bądźmy obojętni, zróbmy coś teraz, nie czekajmy, że ktoś za nas to uczyni. Nasze stowarzyszenie jest otwarte na różne formy pomocy od wszystkich, którym drogi jest inny człowiek, a my możemy poprawić jego los.

Bardzo chcielibyśmy stworzyć w naszym domu miejsce spotkań wszystkich mieszkańców naszej gminy, którzy chcieliby realizować swoje zainteresowania i pasje organizując: spotkania brydżystów, szachistów, fitness club dla kobiet, rozgrywki siatkarskie, a w przyszłości również tenisowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.