• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Oświatowe Towarzystwo Integracyjne w Radwanowicach
    KRS 0000121154

Misja
Prowadzenie Szkoły i Przedszkola jest naszym priorytetem.Podstawowym zadaniem tych placówek jest działalność integracja uczniów zdrowych z niepełnosprawnymi.

Prowadzone działania
Prowadzenie placówek oświatowych: szkoły i przedszkola.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.