• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Służenia Pomocą Rodzinie, Uzależnionym i Bezrobotnym "Dobra Nowina"
    KRS 0000121286

Prowadzone działania
Prowadzenie akcji pomocy najbiedniejszym - pomoc w postaci żywności - zbieranej w sklepach przed świętami. Prowadzenie punktu wydawania odzieży.
Porady terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Dowożenie obiadu do domu osób chorych ( w tej chwili 1 osoba ).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.